Privacy

PRIVACYVERKLARING PRAKTIJK YOGA ADEM ONTSPAN

Yoga Adem Ontspan vindt jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan jou uit welke gegevens ik van jou verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun je lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over jouw privacy mag je contact opnemen met info@yoga-adem-ontspan.nl.

Artikel 1 Wie ben ik?

Yoga Adem Ontspan is een eenmanszaak, gevestigd te (6546 EE) Nijmegen aan de Horstacker 12-08. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09191600. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2 Welke gegevens gebruik ik?

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die ik van je verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.

Ik verwerk jouw voor- en achternaam, adres, woonplaats, e-mail, telefoonnummer en bijzondere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Je kunt hierbij denken aan jouw fysieke en mentale gezondheidsklachten. Ik gebruik deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst en jouw gezondheid in acht te houden tijdens de yogalessen en de adem- en ontspanningstherapie (AOT). Ik verwijder deze uiterlijk zes maanden na afloop van onze overeenkomst.

Daarnaast leg ik de problematiek en voortgang uit onze therapiesessies vast in een beveiligd elektronisch dossier om een behandeling mogelijk te maken. In dit dossier verwerk ik, met jouw expliciete toestemming, jouw medische gezondheidsproblematiek. Het AOTdossier wordt uiterlijk zes maanden na de beeindiging van de therapie verwijderd. Binnen een week na beeinding van de yogalessen verwijder ik deze bijzondere persoonsgegevens van jou als yogacursist.

Om mijn administratie te beheren zal ik jouw naam, factuuradres en woonplaats tot 7 jaar vanaf het sluiten van onze overeenkomst bewaren. Dit doe ik uit hoofde van uitvoering van de overeenkomst. Van jou als yogacursist verwerk ik daarnaast je naam op een presentielijst.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam, eventuele bedrijfsnaam, factuuradres, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Ik heb deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens verwijderen. Agenda-items worden samen met de facturen bewaard om de juistheid van facturen en vragen van gebonden instanties te kunnen beantwoorden en verifieren.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik je naam, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor jou te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra de klacht is afgehandeld.

Ik heb een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik gebruik jouw social media account voor social media marketing. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra jij aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden.Van jou als cursist verwerk ik jouw naam en e-mail om jou via de mail te kunnen informeren over lessen en lesgeld. Ik verwijder deze gegevens na onze overeenkomst of wanneer jij aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, maar enkel gebruikt om jou te benaderen met acties vanuit Yoga Adem Ontspan.

Daarnaast kan ik jouw naam, e-mail en telefoonnummer verwerken wanneer jij op de wachtlijst voor een cursus staat. Ik bewaar deze gegevens todat er een plek vrij komt of wanneer jij je afmeldt.

Tot slot verwerk ik jouw naam, social media account en inhoud van je bericht wanneer jij een reactie op mijn artikelen of berichten op mijn social media account achter wilt laten. Deze gegevens worden automatisch zichtbaar en zal ik bewaren todat jij jouw reactie verwijdert of ik mijn bericht verwijder.

Artikel 3 Hoe verkrijg ik deze gegevens?

Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt.

Artikel 4 Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die jij door mij hebt laten verwerken.

  1. Inzage – Jij kunt te allen tijde een verzoek doen bij Yoga Adem Ontspan om jouw gegevens in te zien.
  2. Wijziging – Als je op basis van inzage jouw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
  3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.
  4. Gegevensoverdracht – Mocht jij jouw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik jou kan leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar info@yoga-adem-ontspan.nl. Ik zal jouw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan jouw verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.

Artikel 5 Wie ontvangen jouw gegevens?

Yoga Adem Ontspan zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en externe adviseurs. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Daarnaast ben ik gebonden aan de regels van Stichting GezondZorg en zal ik mij inspannen de privacyregels te waarborgen.

Artikel 6 Slotbepalingen

Ik raad je aan deze privacyverklaring op mijn website regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik jouw gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar info@yoga-adem-ontspan.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met jouw gegevens om ga kun je mij dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Download hier de privacyverklaring.